นายกสมาคมฯ รศ. ดร. นพ. อติวุทธ กมุทมาศ รับรางวัล Fever Awards 2021

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคม รศ. ดร. นพ. อติวุทธ กมุทมาศ ที่ได้รับรางวัล Fever Awards 2021 ในฐานะผู้นำด้านเพศวิทยาของไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

นอกเหนือจากตำแหน่งประธานสมาคมฯ ปัจจุบัน รศ. ดร. นพ.อติวุทธ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการเวชศาสตร์ทางเพศและโรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์สตรี ประจำราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และประธานหลักสูตรเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ ที่จัดร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์ในภาคสูตินรีศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์