หลักสูตรเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ ประจำปี 2024

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) เปิดหลักสูตร เพศวิทยาคลินิก (Clinical Sexology) หลักสูตรเวชศาสตร์ทางเพศ (Sexual Medicine) และหลักสูตรเพศบำบัด (Sex Therapy Certificate) ประจำปี 2567

เงื่อนไขของผู้สมัคร

หลักสูตรเพศวิทยาคลินิก (Clinical Sexology)

หลักสูตรเวชศาสตร์ทางเพศ (Sexual Medicine)

หลักสูตรขั้นสูงประกาศณียบัตรเพศบำบัด (Advanced Course for Sex Therapy Certificate)

ดาวน์โหลดหลักสูตรและใบสมัคร

ติดต่อ:

โทร 089-771-4226

ติดต่อทาง Line คลิกที่นี่